• Bán xưởng sx giấy KV 10.802m2 ở KCN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh