• Bán xưởng thiết bị điện khuôn viên 10.000m2 ở KCN Lộc An, ĐN, 105 tỷ
  • Bán xưởng thiết bị điện khuôn viên 10.000m2 ở KCN Lộc An, ĐN, 105 tỷ