• Cho thuê 2 xưởng may đế giày 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, 45tr/tháng
  • Cho thuê 2 xưởng may đế giày 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, 45tr/tháng
  • Cho thuê 2 xưởng may đế giày 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, 45tr/tháng