• Cho thuê 2 xưởng tổng 8.200m2 ở Biên Hòa, Đồng Nai, 55.000đ/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 8.200m2 ở Biên Hòa, Đồng Nai, 55.000đ/m2