• Cho thuê 3 kho tổng 3.800m2 ở Linh Xuân, Thủ Đức, HCM, 60.000đ/m2
  • Cho thuê 3 kho tổng 3.800m2 ở Linh Xuân, Thủ Đức, HCM, 60.000đ/m2
  • Cho thuê 3 kho tổng 3.800m2 ở Linh Xuân, Thủ Đức, HCM, 60.000đ/m2