• Cho thuê 3 xưởng tổng 3.870m2 ở Mỹ Trung, Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang
  • Cho thuê 3 xưởng tổng 3.870m2 ở Mỹ Trung, Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang