• Cho thuê 4 xưởng tổng 14.211m2 ở Ba Tri, Tân Hiệp, Tân Uyên, 3.5USD/m2
  • Cho thuê 4 xưởng tổng 14.211m2 ở Ba Tri, Tân Hiệp, Tân Uyên, 3.5USD/m2