• Cho thuê 6 block xưởng 72.000m2 trong KCN Dầu Giây, ĐN, 4.5usd/m2
  • Cho thuê 6 block xưởng 72.000m2 trong KCN Dầu Giây, ĐN, 4.5usd/m2
  • Cho thuê 6 block xưởng 72.000m2 trong KCN Dầu Giây, ĐN, 4.5usd/m2
  • Cho thuê 6 block xưởng 72.000m2 trong KCN Dầu Giây, ĐN, 4.5usd/m2
  • Cho thuê 6 block xưởng 72.000m2 trong KCN Dầu Giây, ĐN, 4.5usd/m2