• Cho thuê 6 nhà xưởng tổng 46.700m2 trong KCN Châu Đức, BR-VT, 4USD/m2
  • Cho thuê 6 nhà xưởng tổng 46.700m2 trong KCN Châu Đức, BR-VT, 4USD/m2
  • Cho thuê 6 nhà xưởng tổng 46.700m2 trong KCN Châu Đức, BR-VT, 4USD/m2