• Cho thuê/bán xưởng sản xuất điện tử KV 12.778m2 ở KCN Mỹ Phước 2, BD
  • Cho thuê/bán xưởng sản xuất điện tử KV 12.778m2 ở KCN Mỹ Phước 2, BD
  • Cho thuê/bán xưởng sản xuất điện tử KV 12.778m2 ở KCN Mỹ Phước 2, BD