• Cho thuê đất 200.000m2 trong CCN Gia Thuận 1, Gò Công, Tiền Giang
  • Cho thuê đất 200.000m2 trong CCN Gia Thuận 1, Gò Công, Tiền Giang
  • Cho thuê đất 200.000m2 trong CCN Gia Thuận 1, Gò Công, Tiền Giang
  • Cho thuê đất 200.000m2 trong CCN Gia Thuận 1, Gò Công, Tiền Giang