• Cho thuê đất làm bãi đậu xe 6.900m2 đường Mỹ Phước Tân Vạn Bến Cát
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 6.900m2 đường Mỹ Phước Tân Vạn Bến Cát
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 6.900m2 đường Mỹ Phước Tân Vạn Bến Cát
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 6.900m2 đường Mỹ Phước Tân Vạn Bến Cát