• Cho thuê đất làm bãi xe, bãi gỗ 10.000m2 ở Vĩnh Cửu, ĐN, 10tr/sào
  • Cho thuê đất làm bãi xe, bãi gỗ 10.000m2 ở Vĩnh Cửu, ĐN, 10tr/sào
  • Cho thuê đất làm bãi xe, bãi gỗ 10.000m2 ở Vĩnh Cửu, ĐN, 10tr/sào