• Cho thuê đất làm xãi đậu xe 5.000m2 ở ngã 3 Lăn Xi Tân Định Bến Cát
  • Cho thuê đất làm xãi đậu xe 5.000m2 ở ngã 3 Lăn Xi Tân Định Bến Cát
  • Cho thuê đất làm xãi đậu xe 5.000m2 ở ngã 3 Lăn Xi Tân Định Bến Cát
  • Cho thuê đất làm xãi đậu xe 5.000m2 ở ngã 3 Lăn Xi Tân Định Bến Cát