• Cho thuê đất rộng 21.900m2 tại mặt đường DT747B phố Uyên Hưng, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê đất rộng 21.900m2 tại mặt đường DT747B phố Uyên Hưng, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê đất rộng 21.900m2 tại mặt đường DT747B phố Uyên Hưng, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê đất rộng 21.900m2 tại mặt đường DT747B phố Uyên Hưng, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê đất rộng 21.900m2 tại mặt đường DT747B phố Uyên Hưng, Tân Uyên, BD