• Cho thuê đất trống 2.720m2 ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, 20 triệu/tháng
  • Cho thuê đất trống 2.720m2 ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, 20 triệu/tháng
  • Cho thuê đất trống 2.720m2 ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, 20 triệu/tháng
  • Cho thuê đất trống 2.720m2 ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, 20 triệu/tháng