• Cho thuê đất trồng cây lâu năm xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, 9.000m2
  • Cho thuê đất trồng cây lâu năm xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, 9.000m2
  • Cho thuê đất trồng cây lâu năm xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, 9.000m2