• Cho thuê hoặc bán xưởng 1.125m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, 12 tỷ
  • Cho thuê hoặc bán xưởng 1.125m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, 12 tỷ