• Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 2.210m2 ở xã Long Tân, Nhơn Trạch
  • Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 2.210m2 ở xã Long Tân, Nhơn Trạch
  • Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 2.210m2 ở xã Long Tân, Nhơn Trạch