• Cho thuê kho 1.800m2 ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, 140 triệu/tháng
  • Cho thuê kho 1.800m2 ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, 140 triệu/tháng
  • Cho thuê kho 1.800m2 ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, 140 triệu/tháng
  • Cho thuê kho 1.800m2 ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, 140 triệu/tháng