• Cho thuê kho 2.000m2 ở Linh Xuân, Thủ Đức, HCM, 150 triệu/tháng