• Cho thuê kho 4.294m2 ở KP 11, phường An Bình, Biên Hòa, giá 75.000/m2
  • Cho thuê kho 4.294m2 ở KP 11, phường An Bình, Biên Hòa, giá 75.000/m2
  • Cho thuê kho 4.294m2 ở KP 11, phường An Bình, Biên Hòa, giá 75.000/m2