• Cho thuê kho khuôn viên 120.000m2 trong KCN Chuyên Sâu Phú Mỹ 3, BRVT