• Cho thuê kho rộng 2.000m2 đến 4.000m2 ở KCN Sóng Thần 1, BD, 75.000/m2
  • Cho thuê kho rộng 2.000m2 đến 4.000m2 ở KCN Sóng Thần 1, BD, 75.000/m2
  • Cho thuê kho rộng 2.000m2 đến 4.000m2 ở KCN Sóng Thần 1, BD, 75.000/m2
  • Cho thuê kho rộng 2.000m2 đến 4.000m2 ở KCN Sóng Thần 1, BD, 75.000/m2
  • Cho thuê kho rộng 2.000m2 đến 4.000m2 ở KCN Sóng Thần 1, BD, 75.000/m2