• Cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe 3.000m2 ở Nhơn Trạch, 35 triệu/tháng
  • Cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe 3.000m2 ở Nhơn Trạch, 35 triệu/tháng
  • Cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe 3.000m2 ở Nhơn Trạch, 35 triệu/tháng
  • Cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe 3.000m2 ở Nhơn Trạch, 35 triệu/tháng