• Cho thuê nhà xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 55 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 55 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 55 triệu/tháng