• Cho thuê nhà xưởng 2.700m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, BD, 80.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 2.700m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, BD, 80.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 2.700m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, BD, 80.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 2.700m2 ở Uyên Hưng, Tân Uyên, BD, 80.000đ/m2