• Cho thuê nhà xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Biên Hòa, 4.2USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Biên Hòa, 4.2USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Biên Hòa, 4.2USD/m2