• Cho thuê nhà xưởng 3.966m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 2.8USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.966m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 2.8USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.966m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 2.8USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.966m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 2.8USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.966m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 2.8USD/m2