• Cho thuê nhà xưởng 500m2 ở phường Đông Hòa, Dĩ An, 45 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 500m2 ở phường Đông Hòa, Dĩ An, 45 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 500m2 ở phường Đông Hòa, Dĩ An, 45 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 500m2 ở phường Đông Hòa, Dĩ An, 45 triệu/tháng