• Cho thuê nhà xưởng 7.500m2 tại Chơn Thành, Bình Phước, 2.4 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 7.500m2 tại Chơn Thành, Bình Phước, 2.4 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 7.500m2 tại Chơn Thành, Bình Phước, 2.4 USD/m2