• Cho thuê nhà xưởng 800m2 Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 800m2 Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 800m2 Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 800m2 Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 40 triệu/tháng