• Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 65 triệu/tháng