• Cho thuê xưởng 1.100m2 ở Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước