• Cho thuê xưởng 1.200m2 ở mặt tiền đường DT, Chơn Thành, Bình Phước
  • Cho thuê xưởng 1.200m2 ở mặt tiền đường DT, Chơn Thành, Bình Phước
  • Cho thuê xưởng 1.200m2 ở mặt tiền đường DT, Chơn Thành, Bình Phước