• Cho thuê xưởng 1.450m2 ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, 85 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.450m2 ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, 85 triệu/tháng