• Cho thuê xưởng 1.600m2 ở Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.600m2 ở Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2