• Cho thuê xưởng 1.700m2 ở đường Bắc Sơn 1, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 1.700m2 ở đường Bắc Sơn 1, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 1.700m2 ở đường Bắc Sơn 1, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 1.700m2 ở đường Bắc Sơn 1, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai