• Cho thuê xưởng 10.000m2 KCN An Phước, Long Thành, ĐN, 105.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 10.000m2 KCN An Phước, Long Thành, ĐN, 105.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 10.000m2 KCN An Phước, Long Thành, ĐN, 105.000đ/m2