• Cho thuê xưởng 10.000m2 trong KCN Dầu Giây - Thống Nhất, 3.8 USD/m2