• Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 120 triệu/tháng