• Cho thuê xưởng 2.140m2 gần ngã ba AB, Thuận Giao, Thuận An, 2.5USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.140m2 gần ngã ba AB, Thuận Giao, Thuận An, 2.5USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.140m2 gần ngã ba AB, Thuận Giao, Thuận An, 2.5USD/m2