• Cho thuê xưởng 2.300m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, 2.3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.300m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, 2.3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.300m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, 2.3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.300m2 gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, 2.3USD/m2