• Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, 55tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, 55tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, 55tr/tháng