• Cho thuê xưởng 4.500m2 ở KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 18.500USD/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.500m2 ở KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 18.500USD/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.500m2 ở KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 18.500USD/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.500m2 ở KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 18.500USD/tháng