• Cho thuê xưởng 5.800m2 trong KCN Quốc tế Protrade, Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 5.800m2 trong KCN Quốc tế Protrade, Bến Cát, Bình Dương