• Cho thuê xưởng gỗ 1.300m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng gỗ 1.300m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng gỗ 1.300m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 120 triệu/tháng