• Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Cái Mép, Tân Thành, BR - VT
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Cái Mép, Tân Thành, BR - VT
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Cái Mép, Tân Thành, BR - VT