• Cho thuê xưởng KV 10.000m2 ở Hội Nghĩa, Tân Uyên, BD, 2 USD/m2
  • Cho thuê xưởng KV 10.000m2 ở Hội Nghĩa, Tân Uyên, BD, 2 USD/m2