• Cho thuê xưởng may gia công 300m2 đường Thới Hòa, Bến Cát, 15tr/tháng
  • Cho thuê xưởng may gia công 300m2 đường Thới Hòa, Bến Cát, 15tr/tháng
  • Cho thuê xưởng may gia công 300m2 đường Thới Hòa, Bến Cát, 15tr/tháng
  • Cho thuê xưởng may gia công 300m2 đường Thới Hòa, Bến Cát, 15tr/tháng